ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

รวงข้าวเกมส์ ประจำปี 2565 #1

รวงข้าวเกมส์ ประจำปี 2565 #2

พิธีมอบต้นฝ้ายลายสมุก 7

พิธีมอบต้นฝ้ายลายสมุก 8