"เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสามัคคี มีวินัย"
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศงานบุคลากร
สารสนเทศนักเรียน
รายงานพื้นฐาน สพฐ.
ผลการเรียนเฉลี่ย
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผลประเมิน สมศ.รอบ3
สมาคมศิษย์เก่า
ชมรมครูบ้านค่าย
หมายเลขโทรศัพท์
รายงานประจำปี 61 (SAR)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพละศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
Appserve 2.5.10
Appserve 2.6.0
Scratch 1.4
a Foxit Reader
a Font ราชการ
a Filezilla
a Dev_c
a Dev_c_win10
a Audacity
a flash Media Live
a Sony Vegas 10
a Unhidden V3
a Bookmark IV
a AccessData64it
a AccessData32bit
a แผนจัดการเรียนรู้ บ.ค.
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
การงานอาชีพ
+และเทคโนโลยี


 

>> กิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ [25.12.2562]

>> ลงทะเบียนศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านค่าย
>> รายชื่อศิษย์เก่า
--> ภาพกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
--> ภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

--> ภาพกิจกรรม 70 ปี บ้านค่าย มินิมาราธอน [1] | [2] | [3]
--> ภาพกิจกรรมทำบุญกระทงถวายวัดบ้านค่าย สืบสานประเพณีที่ดีงามสืบต่อไปอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านค่าย [11.11.2562]
--> ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
--> งานเกษียณอายุราชการ 1
--> งานเกษียณอายุราชการ 2
>> อาชีพแฟร์ ครั้งที่ 3 [26-08-2562]
>> ภาพกิจกรรมเดิน วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 4
>> กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2562
-> วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 #01
-> วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 #02
-> วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 #03

-> กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
-> กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย 2562
-> แบบนิเทศตนเองของครูผู้สอน ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านค่าย
-> แนะนำสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ครูทนงศักดิ์ กันใส (สื่อการสอนกลุ่มสาระ)
-> ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านค่าย ตามกลุ่มสาระ
-> ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
-> ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด /26.06.2562/
-> ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา (พัฒนาการ) และ ร.ร.บรรหาญแจ่มใสฯ 1 ศึกษาดูงาน /07.06.2562/
--> กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 - วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
--> เอกสาร PBL ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Download
-> ภาพกิจกรรมวันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 [14-15.05.2562]
ชุดที่ 1
-> ทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 10-12/05/2562
-> ประชุมผู้บริหาร สบมท. จังหวัดเชียงใหม่
-> ภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 [29.03.2562]
ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3
->> นิทรรศการกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2561 [ 08.02.2562 ]
->> EDU Digital 2019 ภาพกิจกรรม #1 | #2 | #3 | #4
->> บ้านค่ายสัญจร วัดห้วงหิน ตำบลชากบก วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
->> อบรม "โรงเรียนกล้าเปลี่ยน" 25-26 มกราคม 2562
->> กิจกรรมว้นครู 16 มกราคม 2562
>> กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561 #1
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562

>> กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด #2
>> กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด #3
>> กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด #4
>> สวัสดีปีใหม่ 2562 #1, #2, #3

 
 English Minute
 เรียนภาษาอังกฤษกับ แอนดรูว์ บิกส์
 วันละนิด วิทย์เทคโน
 สารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
 English Breakfast
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย
 อโรคาปาร์ตี้
เรื่องราวปัญหาสุขภาพใกล้ตัว
 Chris Delivery
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
 กบนอกกะลา
 สารคดีเบื้องหลังสิ่งต่างๆรอบตัว
 
ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะของ สกอ. เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ.
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NET พจนานุกรมออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ คนรุ่นใหม่ไม่ไร้สาระ
แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา(eduzones) สารานุกรมสำหรับเยาวชน
แนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา กองวิจัยตลาดแรงงาน
 
เช็คเวลาเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบโรงอาหาร
Google Classroom
แบบบันทึกข้อมูล

รายชื่อนักเรียน 2560
วิเคราะห์ นร.รายบุคคล
ลีลาการเรียนรู้
ROBOT
สื่อคณิตศาสตร์ครูทนงศักดิ์
งานครูสุชาติ
ขั้นตอนการติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย
Download สื่อมัลติมีเดียครูศศินุช
สื่อมัลติมีเดียครูศศินุช
สื่อมัลติมีเดียครูมณิตา
เวบครูอดุล
เวบครูเสาวลักษณ์
เรียน PHP
C programming
สื่อครูธนวรรณ
สื่อการสอนสาระวิทย์
คู่มือ bookmark2551_V2
bookmark2551_V2
DataCenter2011 1 | 2 | 3
สื่อการสอนตามกลุ่มสาระ
File Bookmark 2561 T1
Program BookMark 2561
IS1::
แผนการสอนคอมพิวเตอร์
>> ictm4
ค้นหาโดย google

 

CHECK MAIL
+ Hotmail
+ Gmail
+ Yahoo

8 August 2015