"เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสามัคคี มีวินัย"
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศงานบุคลากร
สารสนเทศนักเรียน
รายงานพื้นฐาน สพฐ.
ผลการเรียนเฉลี่ย
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผลประเมิน สมศ.รอบ3
สมาคมศิษย์เก่า
ชมรมครูบ้านค่าย
หมายเลขโทรศัพท์
รายงานประจำปี 59 (SAR)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพละศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
Appserve 2.5.10
Appserve 2.6.0
Scratch 1.4
a Foxit Reader
a Font ราชการ
a Filezilla
a Dev_c
a Dev_c_win10
a Audacity
a flash Media Live
a Sony Vegas 10
a Unhidden V3
a Bookmark IV
a AccessData64it
a AccessData32bit
a แผนจัดการเรียนรู้ บ.ค.
การงานอาชีพ
+และเทคโนโลยี


 

-> เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

>> Logbook LTeacher (ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561)
-- โปรแกรม / ตัวอย่าง / คู่มือ / powerpoint

>> ประกาศเช่าคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน 200 เครื่อง
>> ใบแสดงราคากลาง

>> ประชุมผู้ปกครอง 2561
>> ปฐมนิเทศ 2561
>> กิจกรรมไหว้ครู 2561
>> อบรมประกันภัย 2561
>> อบรมพัฒนาครู ICT 2561

>> ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2560
>> สวนพฤกษศาสตร์ ปี 2559 ภาคผนวก ทะเบียนพรรณไม้
>> ปี 2560 ภาคผนวก ภาพถ่ายพรรณไม้

 
 English Minute
 เรียนภาษาอังกฤษกับ แอนดรูว์ บิกส์
 วันละนิด วิทย์เทคโน
 สารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
 English Breakfast
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย
 อโรคาปาร์ตี้
เรื่องราวปัญหาสุขภาพใกล้ตัว
 Chris Delivery
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
 กบนอกกะลา
 สารคดีเบื้องหลังสิ่งต่างๆรอบตัว
 
ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะของ สกอ. เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ.
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NET พจนานุกรมออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ คนรุ่นใหม่ไม่ไร้สาระ
แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา(eduzones) สารานุกรมสำหรับเยาวชน
แนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา กองวิจัยตลาดแรงงาน
 
ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม ระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
ผลงานวิชาการเต็มเล่่ม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เตรียมประเมินวิทยฐานะ กระทรวงศึกษาธิการ
วิชาการดอทคอม โทรทัศน์ครู
บ้านไทยกู๊ดวิว  
เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
เช็คเวลาเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบโรงอาหาร
Google Classroom
แบบบันทึกข้อมูล

รายชื่อนักเรียน 2561
วิเคราะห์ นร.รายบุคคล
ลีลาการเรียนรู้
ROBOT
งานครูสุชาติ
ขั้นตอนการติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย
Download สื่มัลติมีเดียครูศศินุช
เวบครูอดุล
เวบครูเสาวลักษณ์
เรียน PHP
C programming
สื่อครูธนวรรณ
สื่อการสอนสาระวิทย์
คู่มือ bookmark2551_V2
bookmark2551_V2
DataCenter2011 1 | 2 | 3
สื่อการสอนตามกลุ่มสาระ
IS :: Low height
5322
IS1::4/3
แผนการสอนคอมพิวเตอร์
>> ictm4
ค้นหาโดย google

 

CHECK MAIL
+ Hotmail
+ Gmail
+ Yahoo

8 August 2015