" กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ "
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศงานบุคลากร
สารสนเทศนักเรียน
รายงานพื้นฐาน สพฐ.
ผลการเรียนเฉลี่ย
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผลประเมิน สมศ.รอบ3
สายตรงผู้อำนวยการ
สมาคมศิษย์เก่า
ชมรมครูบ้านค่าย
รายงานการปฎิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์
รายงานประจำปี 59 (SAR)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพละศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
Appserve 2.5.10
Appserve 2.6.0
Scratch 1.4
a Foxit Reader
a Font ราชการ
a Filezilla
a Dev_c
a Audacity
a flash Media Live
a Sony Vegas 10
a Unhidden V3
a Bookmark IV
a AccessData64it
a AccessData32bit
แผนปฎิบัติการ #1 #2
เข้าค่ายลูกเสือ 1 2 3
กิจกรรมที่ผ่านมา
 
 
การงานอาชีพ
+และเทคโนโลยี


 

-> เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

>> กำหนดการมุทิตาจิต วันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านค่าย
>> ภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ 1 |

>> สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [21-27 ก.ย.2560]
>> ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

>> ภาพงานเกษียณอายุราชการ 2560 โรงแรมสตาร์ ชุด 1 | ชุด 2 (07/09/2560)
>> Best Practice (05/09/2560)
>> ภาพกิจกรรมศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง (31/08/2560)
>> แบบประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง (31/08/2560)
>> Scratch && Robot
>> พัฒนาบุคลากรด้าน ICT
>> อบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย (25/08/2560)
>> กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ pictures | vdo (24/08/2560)
>> ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว (21/08/2560)
>> กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (21/08/2560)
>> มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว
>> 16 สิงหาคม 2560 - แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน EP/MEP
ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน C

>> 11 สิงหาคม 2560 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ / บ้านค่ายมินิมาราธอน
>> กิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ฯ
>> รับเกียรติบัตร (02/08/60)
>> อบรมเขียนแผนเศรษฐกิจพอเพียง (30/07/60)
>> พิธีราชสดุดี
>> กิจกรรมวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
>> กิจกรรมภาษาไทยศิลป์ 4.0
>> กิจกรรมบ้านค่ายสัญจร วัดหนองกระบอก
>> กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 
 English Minute
 เรียนภาษาอังกฤษกับ แอนดรูว์ บิกส์
 วันละนิด วิทย์เทคโน
 สารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
 English Breakfast
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย
 อโรคาปาร์ตี้
เรื่องราวปัญหาสุขภาพใกล้ตัว
 Chris Delivery
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
 กบนอกกะลา
 สารคดีเบื้องหลังสิ่งต่างๆรอบตัว
 
ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะของ สกอ. เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ.
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NET พจนานุกรมออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ คนรุ่นใหม่ไม่ไร้สาระ
แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา(eduzones) สารานุกรมสำหรับเยาวชน
แนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา กองวิจัยตลาดแรงงาน
 
ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม ระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
ผลงานวิชาการเต็มเล่่ม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เตรียมประเมินวิทยฐานะ กระทรวงศึกษาธิการ
วิชาการดอทคอม โทรทัศน์ครู
บ้านไทยกู๊ดวิว  
เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
เช็คเวลาเรียน
Google Classroom
แบบบันทึกข้อมูล

รายชื่อนักเรียน 2560
วิเคราะห์ นร.รายบุคคล
ลีลาการเรียนรู้
ROBOT
งานครูสุชาต
เวบครูจำเรียง
เวบครูอดุล
เวบครูเสาวลักษณ์
เรียน PHP
C programming
สื่อครูธนวรรณ
สื่อการสอนสาระวิทย์
คู่มือ bookmark2551_V2
bookmark2551_V2
DataCenter2011 1 | 2 | 3
สื่อการสอนตามกลุ่มสาระ
IS :: Low height
5322
IS1::4/3
แผนการสอนคอมพิวเตอร์
>> ictm4
ค้นหาโดย google

 

CHECK MAIL
+ Hotmail
+ Gmail
+ Yahoo

8 August 2015