" กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ "
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศงานบุคลากร
สารสนเทศนักเรียน
รายงานพื้นฐาน สพฐ.
ผลการเรียนเฉลี่ย
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผลประเมิน สมศ.รอบ3
สายตรงผู้อำนวยการ
สมาคมศิษย์เก่า
ชมรมครูบ้านค่าย
รายงานการปฎิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพละศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
Appserve 2.5.10
Appserve 2.6.0
Scratch 1.4
a Foxit Reader
a Font ราชการ
a Filezilla
a Dev_c
a Audacity
a flash Media Live
a Sony Vegas 10
a Unhidden V3
a Bookmark IV
a AccessData64it
a AccessData32bit
แผนปฎิบัติการ #1 #2
เข้าค่ายลูกเสือ 1 2 3
กิจกรรมที่ผ่านมา
 
 
การงานอาชีพ
+และเทคโนโลยี


 
-> สนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กศจ.ระยอง ปี 2560
กลุ่มสาขาวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วันที่ 22-24 เมษายน 2560
-> อาคารที่ใช้สอบ
-> อาคาร 1 (สีชมพู) ห้องสอบที่ 1 - 10
-> อาคาร 2 (สีฟ้า) ห้องสอบที่ 11 - 21
-> อาคาร 5 (สีเขียว) ห้องสอบที่ 22 - 34

-> ประผลสอบครูผู้ช่วย กศจ.ระยอง ปี 2560
-> รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560 
-> ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการ 1 ปีการศึกษา 2560 
-> ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการ 2 ปีการศึกษา 2560 
-> ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการ 3 ปีการศึกษา 2560 
-> ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ปีการศึกษา 2559 
-> ทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
-> วีดีโอช่วงรับโล่ 
-> วีดีโอบันทึกประชุมสัมมนาวิชาการ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา 
-> วีดีโอ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 15.00 
-> วีดีโอ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 12.00 
-> วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 - ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ 1 รับโล่
-> วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 - ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ 2 รับโล่
-> วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 - ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ 2 

-> วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 - บ้านค่ายสัญจร วัดหนองพะวา ตำบลบางบุตร
-> วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 - งานวันวิชาการ โรงเรียนบ้านค่าย
-> วันพฤหัสบดีที่ 20-22 มกราคม 2560 - ศึกษาดูงาน ร.ร.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 | 2
-> วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 - Merry x'mas & Happy new year 2017
-> วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 - บ้านค่ายสัญจร ครั้งที่ 4 ณ วัดห้วงหิน
-> วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 - นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา
-> รับรองผู้อำนวยการ นายสิงหา รักษาธรรม
-> วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 - อบรมการสร้างนวัตกรรม, ห้องโสตทัศนศึกษา
-> ภาพกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
Album I, Album II, Album III
-> อบรมทำไอศครีมจากข้าวกล้อง โดยกรมการข้าว
-> อบรมสำนึกรักสถาบัน โดยตำรวจสถาบัน
-> กิจกรรมวันที่ 2 ธันวาคม 2559
-> อบรมคอมพิวเตอร์ 2559
-> การจัดการค่ายพักแรม
 
 English Minute
 เรียนภาษาอังกฤษกับ แอนดรูว์ บิกส์
 วันละนิด วิทย์เทคโน
 สารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
 English Breakfast
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย
 อโรคาปาร์ตี้
เรื่องราวปัญหาสุขภาพใกล้ตัว
 Chris Delivery
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
 กบนอกกะลา
 สารคดีเบื้องหลังสิ่งต่างๆรอบตัว
 
ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะของ สกอ. เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ.
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NET พจนานุกรมออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ คนรุ่นใหม่ไม่ไร้สาระ
แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา(eduzones) สารานุกรมสำหรับเยาวชน
แนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา กองวิจัยตลาดแรงงาน
 
ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม ระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
ผลงานวิชาการเต็มเล่่ม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เตรียมประเมินวิทยฐานะ กระทรวงศึกษาธิการ
วิชาการดอทคอม โทรทัศน์ครู
บ้านไทยกู๊ดวิว  
เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
ISCHOOL
ตรวจสอบผลการเรียน
แบบบันทึกข้อมูล

รายชื่อนักเรียน 2559

วิเคราะห์ นร.รายบุคคล
ส่งงาน อ.สุชาติ
เวบครูจำเรียง
เวบครูอดุล
เวบครูเสาวลักษณ์
เรียน PHP
C programming
สื่อครูธนวรรณ
สื่อการสอนสาระวิทย์
คู่มือ bookmark2551_V2
bookmark2551_V2
DataCenter2011 1 | 2 | 3
สื่อการสอนตามกลุ่มสาระ
IS :: Low height
5322
IS1::4/3
แผนการสอนคอมพิวเตอร์
>> ictm4
ค้นหาโดย google

 

CHECK MAIL
+ Hotmail
+ Gmail
+ Yahoo

8 August 2015