ผู้อำนวยการ
ดร.สุกิจโพธิ์ศิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
::: " เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสามัคคี มีวินัย " ::: ค่านิยมร่วม "ทุ่มเท ให้กำลังใจ มีวินัย สามัคคี" , "Be Declicative, To Give will Power, A Disciplinary Person, One Unity"
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศงานบุคลากร
สารสนเทศนักเรียน
รายงานพื้นฐาน สพฐ.
ผลการเรียนเฉลี่ย
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผลประเมิน สมศ.รอบ3
สายตรงผู้อำนวยการ
สมาคมศิษย์เก่า
ชมรมครูบ้านค่าย
รายงานการปฎิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพละศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
Appserve 2.5.10
Appserve 2.6.0
Scratch 1.4
a Foxit Reader
a Font ราชการ
a Filezilla
a Dev_c
a Audacity
a flash Media Live
a Sony Vegas 10
a Unhidden V3
a Bookmark IV
a AccessData64it
a AccessData32bit
เข้าค่ายลูกเสือ 1 2 3
กิจกรรม ปีการศึกษา 56
 
 
การงานอาชีพ
+และเทคโนโลยี
 

 


-> ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2559
-> ภาพกิจกรรมศิษย์เก่าเหย้าเยือน 2559 (12 เมษายน 2559)
-> ภาพกิจกรรมจัดทำแผนปฎิบัติการ (4-6 เมษายน 2559)
-> ภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 ม.6 (1 เมษายน 2559)
-> ภาพกิจกรรมวันอำลา อาลัย (4 มีนาคม 2559)


-> ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนชาวต่างประเทศ (22/03/59)
อ่านรายละเอียด

-> The Recruitment of a Foreign Teacher
Detail

--> การรับนักเรียน โรงเรียนบ้านค่าย ปีการศึกษา 2559
วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านค่าย
20-24 กุมภาพันธ์ 2559 - นักเรียน Mini English Program(MEP) ม.1
20-21 มีนาคม 2559 - นักเรียนความสามารถพิเศษ
สอบถามรายละเอียด โทร. 038 - 641404 ต่อ 104 (วิชาการ)

- > ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3,ม.6 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 กำหนดการ

-> ภาพกิจกรรมวันอำลา อาลัย (4 มีนาคม 2559)

 
 
 English Minute
 เรียนภาษาอังกฤษกับ แอนดรูว์ บิกส์
 วันละนิด วิทย์เทคโน
 สารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
 English Breakfast
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย
 อโรคาปาร์ตี้
เรื่องราวปัญหาสุขภาพใกล้ตัว
 Chris Delivery
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
 กบนอกกะลา
 สารคดีเบื้องหลังสิ่งต่างๆรอบตัว
 
ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะของ สกอ. เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ.
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NET พจนานุกรมออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ คนรุ่นใหม่ไม่ไร้สาระ
แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา(eduzones) สารานุกรมสำหรับเยาวชน
แนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา กองวิจัยตลาดแรงงาน
 
ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม ระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
ผลงานวิชาการเต็มเล่่ม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เตรียมประเมินวิทยฐานะ กระทรวงศึกษาธิการ
วิชาการดอทคอม โทรทัศน์ครู
บ้านไทยกู๊ดวิว  
เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
 
รายงานการมาเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
แบบบันทึกข้อมูล
เพื่อทำบัตรนักเรียน2559

แจ้งการขาดเรียน sms
รายชื่อนักเรียน 2559
แบบบันทึกงานสารสนเทศ
แบบสอบถามทักษะคอมฯ
แบบประเมินครู 2555
ครูดีในดวงใจ 2558
ส่งงาน อ.สุชาติ
เวบครูจำเรียง
เวบครูอดุล
เวบครูเสาวลักษณ์
ictm1
เรียน PHP
C programming
สื่อครูธนวรรณ
สื่อการสอนสาระวิทย์
คู่มือ bookmark2551_V2
bookmark2551_V2
DataCenter2011 1 | 2 | 3
H264 DVR
ตัวอย่างคู่มือ 10 ระบบ
สื่อการสอนตามกลุ่มสาระ
IS :: Low height
5322
IS1::4/3
แผนการสอนคอมพิวเตอร์
>> ictm4
ค้นหาโดย google

 

CHECK MAIL
+ Hotmail
+ Gmail
+ Yahoo

8 August 2015

โรงเรียนบ้านค่าย เลขที่ 04/1 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านค่าย - บ้านบึง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ 038 - 641404 | suchatam(a)gmail.com