" >> คำขวัญโรงเรียน "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสามัคคี มีวินัย" "
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศงานบุคลากร
สารสนเทศนักเรียน
รายงานพื้นฐาน สพฐ.
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผลประเมิน สมศ.รอบ3
สมาคมศิษย์เก่า
ชมรมครูบ้านค่าย
หมายเลขโทรศัพท์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพละศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
ติดตามความเลื่อนไหว สพฐ.
- แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน
- การเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
- แนวทางการเรียนทางไกล
- เอกสารสอน DLTV 2563
- คู่มือการจัดการโรงเรียน
- Font TH sarabun


 

--> การแสดงมุทิตากษิณาจารย์ แด่ผู้เกียณอายุราชการ ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง
ภาพกิจกรรม 1 | ภาพกิจกรรม 2

--> ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย เรื่องการรับสมัครครูต่างชาติ จำนวน 3 อัตรา อ่านรายละเอียด

--> ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู 1 ปีการศึกษา 2563

--> ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู 2 ปีการศึกษา 2563

--> วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ (onsite)
--- อ่านรายละเอียด....

--> กิจกรรม PBL ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด....

--> ประกาศเปิดเรียนจากโรงเรียนบ้านค่าย เรื่องเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.2563 เป็นต้นไป
--- อ่านประกาศ !!!
--- ตารางเรียนใหม่ ชั้น ม.1 - ม.6 ใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป **

--> ประกาศจากโรงเรียนบ้านค่าย เรื่องปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ
ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2563

ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบเวลาเรียน
ระบบโรงอาหาร
วิเคราะห์ นร.รายบุคคล
ลีลาการเรียนรู้
ROBOT
สื่อคณิตศาสตร์ครูทนงศักดิ์
งานครูสุชาติ
เรียน PHP
C programming
สื่อการสอนสาระวิทย์
คู่มือ bookmark2551_V2
bookmark2551_V2
DataCenter2011 1 | 2 | 3
สื่อการสอนตามกลุ่มสาระ
File Bookmark 2561 T1
Program BookMark 2561
IS1::
E-book อัตราส่วนตรีโกณ