การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างประเทศ)