ตัวอย่างการใช้คำสั่ง for

รูปแบบคำสั่ง for

คำสั่ง For นั้นจะเป็นลูปแบบ pretest loop ที่ใช้นิพจน์ 3 นิพจน์

นิพจน์แรกเป็นการกำหนดค่า
นิพจน์ที่ 2 เป็นเงื่อนไขในการตรวจสอบตัวควบคุมลูป
และส่วนที่ 3 เป็นการปรับปรุงค่าของตัวควบคุมลูป


จะพบว่าในตัวของคำสั่ง for สามารถมีคำสั่งได้เพียงหนึ่งคำสั่งเท่านั้นจะต้องใช้ชุดคำสั่งแบบ compound statement และจะพบอีกว่าคำสั่ง for นั่นมีการทำงานเหมือน while แต่คำสั่ง for นั้นจะรวมการกระทำทั้งสามอย่างไว้ในบรรทัดเดียวกันเลย
การเปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง for และคำสั่ง while โดยโจทย์มีอยู่ว่าให้รับตัวเลขทางคีย์บอร์ด 20 ตัว แล้วนำตัวเลขทั้งหมดมารวมกัน ซึ่งจากโปรแกรมข้างต้นด้านล่างจะเห็นได้ว่า คำสั่ง for จะช่วยให้ผู้ใช้เขียนโปรแกรมได้สั้นลง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

for ( variable initialization; condition; variable update ) 
{ Code to execute while the condition is true }

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

for(นิพจน์; นิพจน์2; นิพจน์3 )
{
ชุดคำสั่ง
........................
}

1.ตัวอย่างโปรแกรมสูตรคูณ 1
 
2.ตัวอย่างโปรแกรมสูตรคูณ 2
 
3. ตัวอย่างโปรแกรมสูตรคูณ 3
 
4. ตัวอย่างโปรแกรมสูตรคูณ 4 (การใช้คำสั่ง for ซ้อนกัน)
 

5. การใช้คำสั่ง for ซ้อนกัน

 

 

6. ตัวอย่างโปรแกรมพิมพ์รูปพีรามิด 1

 

7. ตัวอย่างโปรแกรมพิมพ์รูปพีรามิด 2