" >> คำขวัญโรงเรียน "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสามัคคี มีวินัย" "
ITA ONLINE
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศงานบุคลากร
สารสนเทศนักเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผลประเมิน สมศ.รอบ3
สมาคมศิษย์เก่า
ชมรมครูบ้านค่าย
หมายเลขโทรศัพท์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพละศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์
แนะแนว
- SSH SecureShell 3.9.2
- Winbox
- DevC 5.11
- Arduin 1.8.7
- SIPA Fonts
- Foxitreader
- Font TH sarabun


 

--> กิจกรรมวันปิยมหาราช

--> กิจกรรมต่อต้านการคอรัปชั่น

--> ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย อ่านรายละเอียด

--> ร้อยดวงจิต พันไมตรี หมื่นทวี แสนรัก ประจักษ์ใจ ผอ.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล

--> กิจกรรมอำลา ผอ.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล | พิธีมอบหอประชุมปิยะวิทยานุสรณ์ | งานอาชีพแฟร์ | ภาพกิจกรรมชุดที่ 1 | ภาพกิจกรรมชุดที่ 2 | วันพุธที่ 30 กันยายน 2563
--- ภาพกิจกรรม

--> กิจกรรมอำลา ผอ.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
--- ภาพกิจกรรม

--> เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2563 -- ภาพกิจกรรม

--> การแสดงมุทิตากษิณาจารย์ แด่ผู้เกียณอายุราชการ ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง
ภาพกิจกรรม 1 | ภาพกิจกรรม 2
--> วีดีโอ พิธีมุทิตากษิณาจารย์ ผอ.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล โรงแรมสตาร์

--> การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน [23-09-2563]

--> ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย เรื่องการรับสมัครครูต่างชาติ จำนวน 3 อัตรา อ่านรายละเอียด

--> ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู 1 ปีการศึกษา 2563
--> ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู 2 ปีการศึกษา 2563
--> วีดีโอ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบเวลาเรียน
ระบบโรงอาหาร
วิเคราะห์ นร.รายบุคคล
ลีลาการเรียนรู้
ROBOT
สื่อคณิตศาสตร์ครูทนงศักดิ์
งานครูสุชาติ
เรียน PHP
C programming
สื่อการสอนสาระวิทย์
คู่มือ bookmark2551_V2
bookmark2551_V2
DataCenter2011 1 | 2 | 3
สื่อการสอนตามกลุ่มสาระ
File Bookmark 2561 T1
Program BookMark 2561
IS1::
E-book อัตราส่วนตรีโกณ

static 30.09.2020