โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ : 038 - 641404 โทรสาร : 038 - 641404 E-mail : bankhaischool.rayong@gmail.com