วิชา... ภาษาไทย ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง พระอภัยมณี จำนวน 5 ข้อ
โดย 4/1 โรงเรียนบ้านค่าย
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ผู้แต่งคือใคร
   พระเจ้าพรหมทัต
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   สุนทรโวหาร
   พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 2)
ลักษณะการแต่ง อย่างไร
   ร่าย
   กาพย์
   เห่
    นิทานคำกลอน

ข้อที่ 3)
กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ประพันธ์ขึ้นเป็นนิทานคำกลอนที่มีความยาวมากถึง กี่เล่มสมุดไทย
   34
   45
   95
   94

ข้อที่ 4)
เนื้อเรื่องของพระอภัยมณีส่วนใหญ่คือเหตุการณ์ในชีวิตของตัวละครพระอภัยมณีนับแต่อายุได้ กี่ปี
   15
   12
   14
   23

ข้อที่ 5)
สุนทรภู่เริ่มประพันธ์ราวปีใด
   2364-2455
   2364-2366
   2568-2366
   2334-2346