วิชา...ภาษาไทย ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา จำนวน 5 ข้อ
โดย 4/1 โรงเรียนบ้านค่าย
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ผู้แต่งกี่คน
   5
   4
   3
   2

ข้อที่ 2)
พบสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องเกิดในรัชกาลามเด็จพระรามาธิบดีที่ เท่าใด
   5
   4
   3
   2

ข้อที่ 3)
พิมพ์เป็นครั้งแรกในปี พุทธศักราชใด
   2460
   2450
   1450
   1689

ข้อที่ 4)
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนคงจะมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยใด
   อยุธยา
   รัตนโกสินตร์
   ธนบุรี
   บางระจัน

ข้อที่ 5)
เรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นที่ติดใจกันทั่วไป นิยมมาใช้ทำอะไร
   ร้อง
   ท่องกลอน
   ขับเสภาและเล่นละคร
   เร่