น.ส.สมฤทัย วิริยะพงศ์ เลขที่ 33 ม. 4/4 ประวัติดนตรีสากล

ประวัติดนตรีสากล   เมื่อดนตรีของชาติตะวันตกที่คิดค้นมาจากทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา ได้รับการยอมรับ มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ดนตรีตะวันตกจึงกลายเป็นดนตรีของคนทุกชาติ ทุกภาษา ถือได้ว่าเป็นของสากล จึงเกิดคำว่า"ดนตรีสากล" ขึ้นมา เครื่องดนตรีตะวันตก ก็เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ชาติตะวันตกได้คิดค้นขึ้นมา และมีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หายทั่วโลก เป็นที่ยอมรับของคนทุกชาติ ทุกภาษา ถือว่าเป็นของสากลเช่นกัน จึงเกิดคำว่า"เครื่องดนตรีสากล" ซึ่งหมายถึง เครื่องดนตรีที่ถือกำเนิดมาจากชาติตะวันตกนั่นเอง เครื่องดนตรี คือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อกำเนิดเสียงชนิดต่างๆ ตามที่ต้องการ ทำให้เกิดความหลากหลายของเสียง บทเพลงมีสีสัน มีชีวิตชีวา เสริมสร้างอารมณ์จากเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ เครื่องดนตรีสากลในปัจจุบันสาารถจำแนกออกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

&nbst:nbst:1. เครื่องสาย (String Instruments) เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเกิดเสียงโดยการทำให้สายสั่นสะเทือน มีทั้งการดีด และการสีโดยใช้คันชัก สายของเครื่องดนตรีประเภทนี้ มีทั้งสายที่ทำมาจากเส้นลวด เส้นเอ็น หรือเส้นไหม นำมาขึงให้ตึง ความดังของเสียงขึ้นอยู่กับรูปร่าง และวัสดุที่นำมาใช้ทำกะโหลกเครื่องดนตรี กะโหลกทำหน้าที่เป็นตัวขยายเสียงที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของสาย เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ที่นำมาใช้ในการประสมวงดนตรีในปัจจุบัน มีดังนี้ ไวโอลิน (Violin) เชลโล (Cello) ฮาร์ป (Harp) ไลร์ (Lyre) แบนโจ (Banjo) เป็นต้น
&nbst:nbst:2.เครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments) เครื่องดนตรีประเภทนี้ เกิดเสียงโดยการเป่าลมผ่านช่องแคบๆ ให้เข้าภายในท่อ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวขยายเสียงให้ดังขึ้นคุณลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้น จะแตกต่างกัน ตามขนาดของท่อ ความสั้นยาวของท่อ และความแรงของลมที่เป่าเข้าไปภายในท่อเครื่องดนตรีขนาดเล็กจะให้ระดับเสียงสูง เครื่องดนตรีขนาดใหญ่จะให้ระดับเสียงต่ำ ผู้บรรเลงจะต้องเลือกใช้เครื่องดนตรีให้เหมาะสมกับบทเพลง ตามที่ผู้ประพันธ์เพลงได้กำหนดไว้ เช่น บีแฟล็ตคลาริเนต (Bb Clarinet) เบสคลาริเนต (Bass Clarinet) แซ็กโซโฟน (Saxophone) โอโบ (Oboe) เป็นต้น

&nbst:nbst:3. เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments) เครื่องดนตรีประเภทนี้มักทำด้วยโลหะผสมหรือโลหะทองเหลือง เสียงของเครื่องดนตรีประเภทนี้เกิดจากเป่าลมผ่านท่อโลหะ ความสั้นยาวของท่อโลหะทำให้ระดับเสียงเปลี่ยนไป การเปลี่ยนความสั้นยาวของท่อโลหะจะใช้ลูกสูบเป็นตัวบังคับ เครื่องดนตรีางชนิดจะใช้การชักท่อลมเข้าออก เปลี่ยนความสั้นยาวของท่อตามความต้องการ ลักษณะเด่นคือ มีปากลำโพงสำหรับใช้ขยายเสียงให้มีความดังเจิดจ้า ปากเป่าของเครื่องดนตรีประเภทนี้เรียกว่า "กำพวด" (Mouthpiece) ทำด้วยท่อโลหะ ทรงกรวย ด้านปากเป่ามีลักษณะบานออก คล้ายรูปถ้วยมีขนาดต่างๆกัน เช่น ทรัมเป็ท (Trumpet) ทูบา (Tuba)

&nbst:nbst:4. เครื่องตีกระทบ (Percussion Instrument) เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงจาการตี การสั่น การเขย่า การเคาะ หรือการขูด เครื่องตีกระทบประกอบขึ้นด้วยวัสดุที่เป็นของแข็งหลายชนิด เช่น โลหะ ไม้ หรือแผ่นหนังขึงตึง เช่น กลองใหญ่ (Bass Drum)กลองเล็ก (Small Drum) กลองทิมปานี (Timpani)