ฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านค่าย Error Query [SELECT * FROM personnelid WHERE (idtice like '%ผู้อำนวยการ%' or idtice like '%รองผู้อำนวยการ%') order by idtice ASC]